Problematieken

Taal- en spraakstoornissen


  • Bij een articulatiestoornis worden spraakklanken niet of foutief uitgesproken. Het gaat hierbij om een weglating, vervanging, vervorming of weglating van een of meerdere spraakklanken.
  • Een taalontwikkelingsstoornis kan zich voordoen binnen verschillende taaldomeinen: woordenschat, zinsbouw, woordvorming (bv. meervouden, verkleinwoorden,…) en taalgebruik.
  • De praktijk richt zich ook op de communicatieve ontwikkeling bij zeer jonge kinderen. Hierbij richten we ons tot het stimuleren van de communicatievoorwaarden: sociale interactie, auditieve en visuele aandacht, imitatie uitlokken,… Deze vaardigheden liggen aan de basis om tot spreken te komen.


Eet- en drinkproblemen bij jonge kinderen

Dysfagie

Je kind voeden lijkt vanzelfsprekend. Helaas is dit niet voor iedereen zo. Baby's kunnen moiete hebben met de overschakeling van fles of borst naar de lepel. Gewenning aan vaste voeding en nieuwe smaken is niet voor ieder kind evident. We bekijken samen welke stapjes we kunnen zetten in het creëren van een positieve eetsituatie voor ouder en kind. 


Slikstoornissen kunnen optreden bij neurodegeneratieve aandoeningen (ziekte van Parkinson, ALS,…), aandoeningen in het hoofd-halsgebied maar ook bij normale verouderingsprocessen. De logopedist kan een andere manier van slikken aanleren of de slikfunctie trainen a.d.h.v. gepaste oefeningen. Indien nodig zullen er voedselaanpassingen gedaan worden (bv. indikken van dranken).

Leerstoornissen

Leerstoornissen kunnen onderverdeeld worden in dyslexie (leesstoornis en/of spellingsstoornis) en dyscalculie (rekenstoornis). We spreken van een leerstoornis wanneer:

  • De lees-, spelling- en/ of rekenvaardigheden liggen lager dan men verwacht bij de leeftijd, intelligentie en andere schoolresultaten van het kind.
  • Ondanks het vele oefenen, worden de vaardigheden niet geautomatiseerd. Bij een leerstoornis zien we hardnekkige problemen met het aanleren en toepassen van vaardigheden.
  • Het kind maakt meer fouten en werkt aan een traag tempo.

© 2020 - Logopediepraktijk Jorien Baeten


Morkhovenseweg 12a

2222 Wiekevorst


0491/25.16.24

info@logopedie-jorienbaeten.be